پروژه انسجام

واقع در انتهای بلوار جمهوری ، نبش خیابان انسجام و بلوار مرجعیت

زمین پروژه انسجام به دوقسمت مسکونی و تجاری تفکیک شده است.

1- مساحت زمین مسکونی : حدود 8000 متر مربع 

که بعد از طی مراحل توافق با شمتری هرداری و انجام کار های اداری به قطعه های 150 متری تفکیک و تحویل اعضا گردید.

لازم به ذکر است هر قطعه 150 متری به 2 نفر واگذار گردیده است

2- مساحت زمین تجاری 2054 متر مربع که هر 100 نفر عضو در آن سهیم هستند که بعد از کارشناسی های  متعدد و نظر سنجی از این عزیزان و با هماهنگی با آنها تصمیم گرفته شد شرکت تعاونی  با جذب سرمایه گذار و بعد از در محدوده قرارگرفتن زمین عملیات اجرایی را آغاز کنند

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها