پروژه آسمان غدیر

گزارش مختصر از پیشرفت پروژه :

 

اجرای مرحله سفت کاری (دیوار چینی) فاز یک

 

اجرای اسکلت سه بلوک دوم (فاز دو)  - مرحله اجرای اسکلت بلوک A1

 

اتمام اسکلت بلوک F  - (بلوک الحاقی ) مربوط به سه طبقه منفی  

 
ادامه مطلب...

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها