پروژه آسمان غدیر

بتن ریزی دیوار ستون ها در هشتمین طبقه ( طبقه چهارم روی پیلوت) مربوط به بلوک های  A و B

 

آماده سازی سقف هفتم ( سقف طبقه سوم روی پیلوت) جهت بتن ریزی مربوط به بلوک  C

 

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها